Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Tolerancijos diena

Kiekvienais metais Tarptautinė istorinio teisingumo komisija inicijuoja tarptautinės Tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios paminėjimą Lietuvoje.

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos miestas!

Tą dieną mūsų mokykloje dorinio ugdymo pamokų metu buvo gvildenama tolerancijos tema: aptariami tolerantiško ir netolerantiško elgesio pavyzdžiai, analizuojamos istoriškai susiklosčiusios netolerancijos apraiškos įvairių tautų atžvilgiu, taip pat kuriami atskirų klasių grupių plakatai „Tolerancijos miestas“. Pasitelkdami neribotą fantaziją, mokiniai kūrė įvairios paskirties pastatus ir taip išreiškė viltį gyventi įvairialypėje visuomenėje, kurios prioritetas yra pagarba kitam žmogui.

Dorinio ugdymo mokytojos Laima Iljinienė, Rima Lankelienė

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)