Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Grafikos darbų paroda

Svarbu ne tik kurti, bet ir pristatyti savo darbus kitiems! Šių metų lapkričio 17 dieną 7-tos klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Žanetos Janulytės-Slankauskienės, surengė grafikos darbų parodą Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijoje.

Dailės mokytoja Žaneta Janulytė-Slankauskienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)