Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Skelbiama  ir progimnazijos bendruomenei bei progimnazijos tarybai  pateikiama svarstyti "Smeltės" progimnazijos direktoriaus Arūno Matuzo 2022 metų veiklos ataskaita.

Per 10 dienų (iki sausio 30 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo progimnazijos interneto svetainėje progimnazijos bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo progimnazijos tarybai (el. paštu ilona.piekiene@smeltes.lt). Progimnazijos taryba, įvertinusi progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitą ir progimnazijos bendruomenės narių siūlymus, iki vasario 6 d. priima sprendimą dėl progimnazijos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį savivaldybės merui.


Paskelbta 2023-01-20
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)