Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Detektyvinis – edukacinis žaidimas „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai Palangoje“

Lapkričio 28 dieną 7b klasės mokiniai dalyvavo edukaciniame žaidime, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui.
Palanga – kraštas ant „rubežiaus“, apsuptas įvairių kultūrų, buvo tinkama erdvė sklisti lietuvybės idėjoms. Iš Palangos krašto yra kilę net keturi Vasario 16-osios akto signatarai, čia būrėsi knygnešiai, čia gimė ir skleidėsi inteligentų veikla ir menininkų kūriniai, kurie alsavo laisvės dvasia.
Mokiniai, susiskirstę grupelėmis, orientuodamiesi pagal išdalintus žemėlapius su nuorodomis ar užuominomis, turėjo atlikti 20 užduočių, kurios buvo susijusios su Lietuvos Nepriklausomybę kūrusiais asmenimis, aplankyti pačias netikėčiausias Palangos istorines vietas. Septintokai tarsi detektyvai narpliojo painų atkurtos Lietuvos 100-mečio mazgą. Nors oras nelepino, rankos šalo, tačiau visi objektai buvo surasti. Paskutinė maršruto stotelė – Palangos gintaro muziejus. Čia buvo aptarti turo rezultatai ir įspūdžiai, buvome vaišinami karšta arbata, o dovana už įgytas žinias – nemokamas vizitas po gintaro muziejų, įsikūrusį grafų Tiškevičių rūmuose.
Ši edukacija buvo puiki galimybė pagilinti žinias apie istoriją, ruošiantis sutikti Lietuvos Nepriklausomybės 100 –metį.

7b klasės vadovė J. Čiūrienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)