Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Prevencinis mėnuo

2017 m. lapkritis buvo prevencinis mėnuo „MES PRIEŠ RŪKYMĄ“. 2-8 klasių mokiniai kūrė motyvuojančius tinkamai elgtis plakatus. Dauguma jų jau puošia mokyklos erdves bei skatina susimąstyti ar kelia nuotaiką – „Labas“, „Elkis mandagiai“, „Šypsokis“, „Padėk draugui“, „Rūkymui – NE“.
Buvo pravestos klasių valandėlės apie rūkymo žalą. 1-4 klasių mokiniams vedė klasių auklėtojos, 5-6 klasių mokiniams – etikos, tikybos mokytojos, o 7-8 klasių mokiniams – sveikatos specialistė Sandra Lukienė.
Nuo lapkričio mėnesio progimnazija dalyvauja Lietuvos moksleivių sąjungos programoje „EMOCIJA+“. Minėtos programos ambasadorė – 7B klasės mokinė, mokinių tarybos pirmininkė Laura Marangos. Remiantis minėtos programos rekomendacijomis buvo sukurti informaciniai skelbimai „Kada kreiptis į psichologą?“, „Apie socialinį pedagogą“, kurie iškabinti 1-8 klasių mokinių kabinetuose.
Taip pat kiekvieną antradienį mokiniai ir mokytojai pažymi savo nuotaikas prieš pamokas ir po pamokų. Mėnesio pabaigoje parengiamas stendas „Mokinių, mokytojų emocijos prieš pamokas/ pasibaigus pamokoms“ mokyklos foje.
Tikime, kad prevencinis mėnuo - „MES PRIEŠ RŪKYMĄ“ paskatino visą bendruomenę susimąstyti apie rūkymo žalą…

Prevencinio mėnesio koordinatorės - socialinė pedagogė Liucija Daukšienė, psichologė Dalia Klumbienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)