Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Renginys-popietė „Adventinis vainikas“

Gruodžio 5d. mūsų mokyklos aktų salėje vyko 2 klasių atviras renginys-popietė „Adventinis vainikas“. Renginio metu mokiniai su savo klasių mokytojomis pynė adventinį vainiką, jį puošė ne tik eglių šakelėmis, kankorėžiais, obuoliais ir žaisliukais, bet ir nuostabiomis giesmelėmis bei eilėraštukais. Na o svečiai iš Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos (tikybos mokytoja Veronika Lileikienė su savo mokinėmis), papasakojo įspūdingą pasaką apie paukštelį, atnešusį žinią apie tuoj gimsiantį Jėzų, pristatė 4-adventinių žvakių istoriją, bei jomis papuošė mūsų vainiką. Mokinius šiam renginiui paruošė tikybos mokytoja Laima Iljinienė, muzikos mokytoja Asta Kontautienė, bei antrų klasių mokytojos: Žydronė Kontautienė, Bronė Kauneckienė, Rasa Pundzienė ir Giedrė Juodeškienė. Labai smagu, kad renginio metu mokinių sukurtas adventinis vainikas dabar puošia mokyklos pirmo aukšto foje ir pasitinka visus ateinančius į mūsų mokyklą.

Organizatoriai
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)