Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Akcija „Neužmirštuolė“

Progimnazijos mokinių taryba aktyviai įsijungė į akciją „Neužmirštuolė“. Jau sausio 11 d. visa bendruomenė pasipuošė neužmirštuolės žiedais.
Sausio 12 dienos rytą 8.00 val. progimnazijoje užgeso šviesos ir mokykla nušvito žvakučių šviesa. Taip mes pagerbėme už Lietuvos Nepriklausomybę žuvusius tautos didvyrius.

Progimnazijos mokinių tarybos pirmininkė Laura
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)