Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Lietuvių kalbos popietė „Kalba gimtoji lūposna įdėta“

Vasario 7 d., 5-6 klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos popietėje „Kalba gimtoji lūposna įdėta“. Ji buvo skirta Lietuvos atkūrimo - 100 paminėti. Į popietę atkeliavo Palangos Juzė iš Palangos. Kartu atsivedė ir savo žmoną Domicėlę. Jie aukštaičiams, žemaičiams, dzūkams ir Mažosios Lietuvos atstovams, „Smeltužės“ folkloro ansamblio dalyviams, atvežė dovanų – riestainių.
Kalbos „inspektoriai“: fonetika, sintaksė, morfologija, leksika, akcentologija, dialektologija stebėjo tarmių atstovų pasirodymus, varžytuves.
Visiems buvo linksma ir gera. Laimėjo visi, nes čia kitaip negali būti. Tarmės ir patarmės turi draugauti.
O žinias apie kalbą mokiniai tikrai praplėtė.
Popietę organizavo ir vedė lietuvių kalbos mokytoja Danutė Oželienė ir 6c klasės mokiniai. Talkino lietuvių kalbos mokytojos Renata ir Rimantė.
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)