Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Projekto „Mano abėcėlės šitoks gražumėlis...“ atidarymas

Sausio 26 d., į salę susirinko visi smalsūs ir darbštus pirmokėliai. Išraiškingai padeklamavę eilėraštukus, visi skaičiavo, kiek gi abėcėlėje yra raidžių. O, kiek gi, raidelių jau išmoko! Mokytoja Sandra, pirmokėlius supažindino, kokia veikla jų laukia iki pat kovo mėnesio – kiek daug darbų darbelių reikės atlikti! Raidžių knygelę sukurti, dailyraštį parašyti, o kartu su tėveliais pagaminti erdvinę savo vardo raidę.
Viską aptarę, padainavome smagią dainelę. Kiekvienai klasei buvo įteiktas projekto planas, kurį vaikai ir jų mokytojos turės įvykdyti. Smagaus ir kūrybingo darbo!

Organizatoriai: Sandra S, Sonata S., Rasa R., Rasa N
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)