Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Vasario mėnesį progimnazijoje buvo surengtas 5-8 klasių raštingiausio mokinio konkursas „Moki žodį - žinai kelią". Jo metu mokiniai sprendė užduotis, susijusias su lietuvių kalbos gramatika, leksika, kalbos vartojimu. Konkurse dalyvavo savo klasės geriausieji. Įvertinus konkursinius darbus, paaiškėjo, jog geriausiai lietuvių kalbą ir jos taisykles išmano šie mokiniai: Džiugas Remeikis iš 5a, Ugnė Barauskaitė iš 6a, Lilija Pociūtė iš 7a. Na, o aštuntokams, mūsų vyriausiesiems, tenka garbė atstovauti progimnazijai miesto 8 klasės mokinių Lietuvių kalbos olimpiadoje, todėl į šį rimtą ir garbingą konkursą yra siunčiami trys geriausi lietuvių kalbos žinovai: Deimantė Šiaulytė iš 8c, Kornelija Klastaitytė iš 8a, Marijus Petraitis iš 8a. Linkime jiems sėkmės!

Lietuvių kalbos mokytoja Renata
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)