Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

3a klasė paminėjo Lietuvos 100-metį

3a klasės mokiniai su dideliu užsidegimu įsitraukė į Atkurtos Lietuvos 100-mečio minėjimą. Jie tautine atributika pasipuošė klasę, kūrė eiles, rašė rašinius, piešė kompiuterinius piešinius ir atliko 100 gerų darbų. Juos surašė ant širdelių ir sudėjo į gerų darbų maišą. Už tai emocijų kupini pasidalino 100 saldainių. Atėjus 100-mečio minėjimo išvakarėms, dalyvavo mokyklos renginiuose. Dainavo pradinių klasių mokiniams skirtame minėjime. Džiaugėsi klasiokės Alinos gautu apdovanojimu. Mojavo savo gamintomis vėliavėlėmis ir leido į dangų tautinių spalvų balionus. Po renginių mokykloje vyko į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią, kur išklausę vaikų mišių, giedojo giesmę „Jėzaus meilė“ pristatant projektą „100 vilties darbų Lietuvai“. Vaikai džiaugėsi savo ir kitų atliktais darbais savo šaliai, miestui, mokyklai, artimiems žmonėms ir suprato, kad tai daryti visai nesunku. Renginiai paskatino vaikus ir toliau daryti gerus darbus ir sušildė širdeles meile artimui.

Mokytoja Gražina Kubilienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)