Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

„Knygnešiai lietuviško žodžio sargyboje“

Kovo 20 dieną progimnazijoje vyko 6–8 klasių popietė, skirta Knygnešių dienai. Renginio pradžioje 8 klasių mokinių Vytautės Piekutės ir Beatričės Šalkauskaitės kanklių garsai bei Kornelijos Klastaitytės, Igno Rinkevičiaus ir Gabrielės Pilelytės deklamuojamos eilės nukėlė į lietuviškos spaudos draudimo metus. Prisijungus Deimantei Šiaulytei ir Marijui Petraičiui buvo pasakojama apie lietuvių pasipriešinimą carinės Rusijos tvarkai, uždraustų knygų spausdinimą ir slaptą gabenimą į Lietuvą, apie pirmuosius lietuviškus laikraščius, apie sunkų ir pavojingą knygnešių darbą, slaptų mokyklų ir daraktorių nepailstančią veiklą. Neįtikėtina, kad lietuviai, nepaisydami bausmių, tremčių ir kalėjimų, visada vertino ir saugojo gimtąją kalbą, rūpinosi ją apginti ir perduoti savo vaikams. Renginio metu išsakyta padėka to meto šviesuoliams knygnešiams, kurie simbolizuoja žūtbūtinę lietuvių tautos kovą už gimtąjį žodį ir tautiškumą.

Lietuvių kalbos mokytoja Regina Bertašienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)