Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Atvelykis

Mokyklos folklorinis ansamblis „Smeltužė" 2018-04-08 smagiai šventė Atvelykį. Vaikai ne tik žaidė įvairius žaidimus, darė lėles, rideno kiaušinius, šoko, bet Oresta, Gustė, Atėnė gavo apdovanojimus už gražiai pasakytus lalauninkų tekstus. Orestos dažytas margutis laimėjo gražiausio margučio nominaciją.

Mokytoja Raimonda
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)