Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai

Mūsų mokyklos 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (Diagnostiniai ir standartizuoti testai). Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas– sudaryti galimybes savivaldybėms, mokykloms, mokytojams, mokiniams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, teikti patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus. Tyrimas bus vykdomas balandžio 16 d. – gegužės 4 d.pagal NEC patvirtintą testavimo grafiką. Daugiau informacijos galite rasti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėjehttp://www.nec.lt/342/.

Administracija
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)