Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Konkursas „Kalbos labirintai“

Š.m. kovo 21 dieną mūsų mokykloje vykos Klaipėdos miesto II ir III klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas „Kalbos labirintai“. Aktų salėje susirinkusius mokinius ir juos konkursui paruošusias mokytojas pasveikino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Kantautienė. Ji įteikė mokiniams diplomus už dalyvavimą konkurse, taip pat po prisiminimo dovanėlę. Mokinius padrąsino ir jiems palinkėjo sėkmės mokyklos pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė ir konkurso vertinimo komisijos pirmininkė Rita Širokich. Po oficialiosios dalies mokiniai skubėjo į klases, kur ir atliko jiems skirtas užduotis. O po atliktų darbų beliko laukti rezultatų.
Mes labai džiaugiamės, kad mūsų mokyklos 2a klasės mokinys Elijus Dilys (mokytoja Ž. Kontautienė) laimėjo konkurse II-ąją vietą. Tikimės, kad visi konkurso dalyviai ir toliau tobulins rašytinės kalbos gebėjimus bei domėsis gimtąja lietuvių kalba
Konkursą organizavo ir užduotis parengė pradinių klasių mokytojos Renata Bučmienė ir Rasa Ramanauskienė, konkurso koordinatorė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Kantautienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)