Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Veiksmo savaitė „Be patyčių 2018“

Kovo 19 – 25 d. vyko veiksmo savaitė „Be patyčių 2018“. Pavadinome ją - „Mes draugaujame ir padedame vieni kitiems“. Kiekviena 1-4 klasė sukūrė po gėlę su pažadais dėl draugystės, kalbėjo apie patyčių žalą, po to vyko sukurtų gėlių paroda „Draugystės pieva“ mokyklos foje.
Psichologė Dalia kelioms klasėms pravedė klasės valandėles „Kaip priimti kitokį mokinį klasėje“. Mokiniai galėjo išsakyti savo problemas bei aptarė jų sprendimų būdus.

3-8 klasių auklėtojos vedė klasių valandėles „Aptariame ir kuriame tęstinę klasės „Draugystės knygą”.

Mokiniai aptarė, kaip jie vykdė savo 2017 m. rašytus įsipareigojimus, kaip keitėsi jų santykiai.
Kelios 6-7 klasių mokinės vedė klasių valandėles „Kaip padėti draugui?“ 2-4 klasių mokiniams. Dėkojame joms ir socialinei pedagogei Liucijai už įdomias valandėles.

Padėka

Mokyklos psichologė Dalia Klumbienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)