Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Profesinis informavimas

Mokslo metų pabaigoje progimnazijos aštuntokai dažnai sulaukia svečių - mokyklos partnerių. Visi jie siūlo tolesnio mokymosi paslaugas. Balandžio mėn. buvome susitikę su "Aukuro" gimnazijos atstovais ir E. Galvanausko profesinio mokymo centro pedagogais. Mokiniams sudaryta galimybė pažvelgti į netolimą ateitį ir nors trumpam "pasimatuoti" gimnazisto uniformą arba profesijos specialisto rūbą. Aštuntokai ne tik išklausė, bet ir paklausinėjo atvykusių svečių rūpimų klausimų.

Pavaduotoja ugdymui Lina Kantautienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)