Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Paskaita „Kova su diskriminacija“

Gegužės 7 d. mokyklos skaitykloje lankėsi Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos mokiniai Rūta ir Viktoras (MEPA jaunieji ambasadoriai), kurie 8c klasės mokiniams ir jų klasės vadovei Ingai Norvaišienei pravedė klasės valandėlę tema „Kova su diskriminacija“. Trumpoje paskaitoje mokiniai sužinojo kas tai yra diskriminacija, kokios jos rūšys, kaip su ja kovoti ir t.t. Vėliau vyko viktorina, aštuntokai dirbo grupėse ir atsakinėjo į įvairius klausimus. Pabaigoje buvo išrinkti nugalėtojai, visi gavo rėmėjų prizus.
Dėkoju visiems dalyvavusiems.

Bibiliotekininkė Vestina
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)