Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Nacionalinės agentūros įvertinimas kokybės ženklu

Anglų kalbos mokytojos Ilonos Piekienės vykdytas tarptautinis eTwinning projektas „Happy Easter“ sulaukė Lietuvos Nacionalinės agentūros įvertinimo – Kokybės ženklo. kurį įgyvendinant pasiekta išskirtinių rezultatų, vertinant pagal pagrindinius kokybės kriterijus: pedagogines naujoves, bendradarbiavimą ir kūrybingą IKT naudojimą.
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)