Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

„Susipažinkime iš naujo ...“

Gegužės mėn., mokyklos kraštotyros būrelio nariai pristatė mokyklos bendruomenei projekto „Susipažinkime iš naujo ...“ tęsinį.
Projekto tikslas: geriau pažinti mūsų mokykloje dirbančius mokytojus ne tik, kaip puikius savo dalyko žinovus, bet ir kaip įvairiapuses asmenybes.
Padėkos žodis mokytojams
Tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir uždega jose norą dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais.

Kraštotyros būrelio vadovė Rima Lankelienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)