Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Ekskursija į Šiaulius

Birželio 7d. 6a ir 6b klasių mokiniai kartu su klasių vadovėmis vyko į ekskursiją. Aplankė Kryžių kalną, pabuvojo šalia jo esančio Pranciškonų vienuolyno koplyčioje, pasigrožėjo Algirdo Dovydėno vitražais pranciškonų vienuolijos istorijos tema ir išraiškingu altoriumi.
Po to apsilankė Šiaulių universiteto bibliotekoje. Čia vaikai susipažino su įranga turintiems regėjimo sutrikimų, apžiūrėjo didžiausią Lietuvos knygą „Aukuras Salduvei“, Centų kambarį, skaityklas, dr. Jono Šliūpo archyvą ir jame saugomus unikalius dokumentus, knygas, daiktus.
Rūtos šokoladų dirbtuvėse vaikai sužinojo kaip gaminami šokoladiniai saldainiai, išmėgino savo jėgas gaminant šokoladinius skanėstus ir čia pat juos ragavo. Ten pat esančiame muziejuje vaikai susipažino su beveik keturių tūkstančių metų šokolado istorija, sužinojo, kaip šokoladą gamino majai ir actekai, kaip šokoladas ir jo vartojimo tradicijos keitėsi bėgant amžiams.
Ekskursijos pabaigą vainikavo Bubiuose vykusios linksmosios karinės pratybos. Jose Majoras Skausmas pravedė rikiuotę, visus vaikus aprengė karinėmis aprangomis, užmaskavo veidus, paskirstė į būrius, išdalino žemėlapius ir paliepė atlikti užduotis. Įveikę kareiviškas pratybas, pavargę, bet linksmai nusiteikę prie laužo vaikai valgė kareivišką košę, gėrė arbatą ir išklausė pratybų rezultatus.
Pavargę, pilni įspūdžių ir emocijų grįžo namo.

Klasių vadovės R.Skolovė ir N.Žaltauskienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)