Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos
5 klasių mokinių sąrašai
2018-2019 m.m.
Sąrašas čia

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)