Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Šiemet antrų klasių mokinių apmokymo plaukti programa pradedama įgyvendinti nuo rugsėjo 4d. Smulkesnė informacija ir atmintinė išsiųsta kiekvienam tėveliui per e-dienyną.

Mokyklos administracija
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)