Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Popietė „Aš – penktokas“

Spalio 19 d. 14 val. mokykla šurmuliavo nuo penktokų klegesio. Aštuntų klasių mokiniai pakvietė mažuosius savo draugus į popietę „Aš – penktokas“. Karinėmis uniformomis apsirengę aštuntokai okupavo penktų klasių kabinetus ir metė jiems iššūkį „ Įrodyk, kad esi vertas penktoko vardo“. Visų penktų klasių mokiniai labai stengėsi įvykdyti visas užduotis ir pasirodyti šauniais mūsų mokyklos mokiniais. Penktokai ne tik uoliai įvykdė vyresniųjų reikalavimus, bet ir patys išradingai prisistatė ir priėmė priesaiką: visada ir visur būti mandagiems, gerbti ir tausoti mokyklos turtą, stropiai mokytis ir klausyti savo auklėtojų.

Organizatoriai

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)