Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Kvietimas

KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJA
KVIEČIA
Į KALĖDINĮ BENDRUOMENĖS RENGINĮ
ANT ANGELO SPARNŲ

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)