Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Paroda „Atminties valanda“

Kovo 8 d., mokyklos muziejuje įvyko paroda „Atminties valanda“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Kovo 11-ajai. Parodoje mokiniams buvo pristatyti eksponatai, menantys II pasaulinio karo laikotarpį, prisimintas sunkus Lietuvos kelias į Nepriklausomybę. Kovo 11-osios aktas buvo ir yra tarsi simbolis to, ką praradome 1940 metais, ko troško tremtiniai amžino įšalo žemėje, tai simbolis partizanų, gynusių laisvę Lietuvos miškų drėgnose žeminėse, tai simbolis disidentų, politinių kalinių, Sausio 13-osios, Medininkų aukų ir visų tų, kurie norėjo būti laisvi. Parodos lankytojai su džiaugsmu apskaičiavo, kad Tarpukario Lietuva gyvavo 22 metus, o šiandieninė Lietuva jau skaičiuoja 29-uosius laisvės metus.

Parodą parengė mokyklos muziejaus būrelio nariai

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)