Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventė

     Graži tėvynė mano
     Nuo šimtmečių senų –
     Čia protėviai gyveno
     Ir aš čia gyvenu...

Nepriklausomybė lietuviams visada buvo tikslas, kuris vienijo tautą, įžiebė Sąjūdžio ugnį, laisvės troškimu uždegė visų širdis. Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.
Mūsų progimnazijos bendruomenė šią valstybinę šventę pradėjo minėjimu kovo 8 dieną. 8a klasės mokinės skaitė pranešimą apie istorinius įvykius, kuriuos vainikavo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. 5a ir 7a klasių skaitovai deklamavo prasmingas lietuvių poetų eiles. Progimnazijos meno kolektyvai Tėvynei skyrė gražiausius tautinius šokius, įvairių muzikos instrumentų melodijas, dainavo skambias dainas.
Šiandien galime džiaugtis laisve ir didžiuotis didinga savo šalies istorija. Visi suprantame, kad Tėvynės ateitis priklauso nuo mūsų darbų. Koncerto metu progimnazijos direktorius A. Matuzas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Oželienė sveikino visus šios šventės proga ir diplomais bei padėkomis apdovanojo gabiausius, talentingiausius, aktyviausius progimnazijos mokinius, kurie dalyvavo įvairiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose ir laimėjo prizines vietas.
Kovo 11-oji liudija: mes esame stipri tauta laisvoje valstybėje. Džiaugiamės savo Laisve ir tikime Lietuva!

Lietuvių kalbos mokytoja Regina Bertašienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)