Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Informuojame, kad pageidaujančių mokytis „Smeltės“ progimnazijoje asmenų dokumentai priimami raštinėje (117 kab.) nuo gegužės 8 d. Dokumentus pateikti galima nuo 8 val. iki 15.30 val. Pietų pertrauka 11.30 -12.00.

INFORMACIJA DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS VYKDYMO (.pdf)

„Smeltės“ progimnazijos administracija
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)