Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Projektas „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“

,,Smeltės“ progimnazija dalyvavo projekte „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“. Vienas iš projekto tikslų – padidinti vaikų sveikatos raštingumo lygį bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Tad mokiniai turėjo galimybę sudalyvauti įvairiuose mokymuose.
8a klasės mokiniai dalyvavo pirmosios pagalbos mokymuose, kurie vyko sausio 10d.. Mokymus pravedė lektorius S. Žutautas Mokymų metu moksleiviai įgyjo naudingų teorinių ir praktinių žinių – kaip iškviesti pagalbą, kaip atpažinti alpimą, traukulius, visišką ir dalinį užspringimą, staigią mirtį, kaip elgtis įvykus traumai (nudegus, kraujuojant, ištikus lūžiams, stuburo pažeidimams), kaip atlikti pradinį gaivinimą ir t. t.
4c ir priešmokyklinio ugdymo grupė dalyvavo sveikos mitybos mokymuose. Jie vyko kovo 1, 5, 6, 22, 25 d. Mokymus pravedė S. Griniūtė. Paskaitų metu vaikai, pasitelkiant patrauklius mokymo metodus, buvo supažindinti su sveikos mitybos piramide, sveikų pusryčių, pietų, vakarienės ir saldumynų pakaitalų idėjomis, aptarta vandens svarba organizmui, maisto paruošimo būdai, maisto kelionė nuo lauko iki stalo.
8b ir 8c klasės mokiniai turėjo paskaitų ciklą apie lytiškumą ir savipagalbos būdus. Lytiškumas yra neatsiejama asmens tapatybės dalis, kuri ima formuotis nuo mažens ir vaidina svarbų vaidmenį visą gyvenimą. Šios paskaitos yra skirtos padėti jaunajai kartai susipažinti su lyčių vaidmenimis ir stereotipais, lyčių lygybės tema, iš arčiau pažvelgti į santykių temą, paliečiant ne tik tarpasmeninių santykių ir draugystės aspektus, bet ir svarbius pirmųjų lytinių santykių, susilaikymo, artumo klausimus. Taip pat paskaitose buvo aptartos lytiškai plintančios ligos, jų prevencija, neplanuoti nėštumai ir t. t. Paskaitose apie savipagalbos būdus siekta ugdyti jauno žmogaus emocinį raštingumą, savipagalbos įgūdžius, pasitikėjimą savimi, asmenybės atsparumą stresui, neigiamam bendraamžių spaudimui, nerimui ir kitiems neretai sutinkamiems išoriniams dirgikliams. Šie mokymai vyko pirmadieniais, kovo 4 – gegužės 6 d. Mokymus pravedė V. Mažeikienė, L. Brazdeikienė, D. Kujalienė, V. Karvelis.
Projekto veiklos finansuojamos iš Europos socialinio fondo. Daugiau informacijos: www.einvesticijos.lt.

Sveikatos priežiūros specialistė Dovilė Stasiškienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)