Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
INFORMACIJA DĖL MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ

Informuojame, kad vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su mokinio sveikatos pažymėjimu, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose privalo būti tvarkomi elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas vaiko sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS). Su šia sistema dirba ir mokinio sveikatos duomenis mato visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

Atkreipiame dėmesį, kad elektroniniai sveikatos įrašai bus matomi mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams tik tada, kai asmens sveikatos priežiūros įstaigos šiuos įrašus elektroniniu būdu perduos į ESPBI IS. Jiems to nepadarius, tėvai patys turi asmeniškai perduoti arba atsiųsti elektroniniu paštu pažymos peržiūrėjimo kodą ir vaiko gimimo datą. Kodas yra sugeneruojamas tėvams prisijungus prie www.esveikata.lt

Kaip tėvams sugeneruoti pažymėjimo peržiūros kodą prisijungus prie www.esveikata.lt galite matyti čia: https://www.youtube.com/watch?v=5J18TuMTgHA

Taip pat priede eilės seka nurodyta, kaip sukurti peržiūros kodą, kurį galima pateikti sveikatos priežiūros specialistui, o šis jį gali peržiūrėti/atsispausdinti.

Priedas:

Dovilė Stasiškienė


 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)