Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Mokslo ir žinių diena

Ir vėl priartėjo rugsėjis…
Takeliais vėl bėga vaikystė šviesi…

,,Smeltės” progimnazija laukia visų savo mokinių.
Mokslo ir žinių diena rugsėjo 3d.
9 .00 val. 2-7 kl. mokiniams pirmoji mokslo metų pamoka
1 klasės į klases renkasi nuo 10.10 val. iki 10.20 val.
10.30 val. 1 kl. ir 8 klasių mokiniams pirmoji mokslo metų pamoka.

2018-08-30 Skaityti plačiau

Antrokų tėvelių dėmesiui!

Šiemet antrų klasių mokinių apmokymo plaukti programa pradedama įgyvendinti nuo rugsėjo 4d. Smulkesnė informacija ir atmintinė išsiųsta kiekvienam tėveliui per e-dienyną.

2018-08-29 Skaityti plačiau

„Smeltužė“ Lietuvos šimtmečio dainų šventėje

Kol daugelis mokyklos mokinių atostogavo, mokyklos folklorinis ansamblis „Smeltužė“ liepos 3d. dalyvavo 2018 LIETUVOS ŠIMTMEČIO DAINŲ ŠVENTĖS „VARDAN TOS“ folkloro dienoje „DIDŽIŲ ŽMONIŲ ŽEMĖ“.

2018-08-29 Skaityti plačiau

Informacija tėveliams planuojantiems atostogas 2018-2019 m.m.

Mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Šv. Kalėdų), žiemos, pavasario (Šv. Velykų) ir vasaros atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens 1–8 kl.

2018 m. spalio 29 d.

2018 m. lapkričio 2 d.

Žiemos (Šv. Kalėdų) 1–8 kl.

2018 m. gruodžio 27 d.

2019 m. sausio 2 d.

Žiemos 1–8 kl.

2019 m. vasario 18 d

2019 m. vasario 22 d.

Pavasario (Šv.Velykų) 1–8 kl.

2019 m. balandžio 23 d.

2019 m. balandžio 26 d.

Vasaros 1–4 kl.

2019 m. birželio 8 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

Vasaros 5–8 kl.

2019 m. birželio 21 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

2018-08-18 Skaityti plačiau

Dėmesio būsimiems pirmokams!

Nuo rugsėjo 1d. „Smeltės“ progimnazijoje bus keturios pirmokų klasės, kuriose mokysis 97 mokiniai. Labai visų laukiame. Klasių sąrašuose galimi pokyčiai dėl mokinių išvykimo į kitas mokyklas.

Skelbiame preliminarų mokinių paskirstymą į klases.

2018-08-18 Skaityti plačiau

Dėmesio būsimiems penktokams!

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos
5 klasių mokinių sąrašai
2018-2019 m.m.

2018-06-18 Skaityti plačiau

Lėlių teatro būrelis „Seku seku pasaką“

Šiais mokslo metais 1-2 klasių lėlių teatro būrelio vaikai mokėsi vaidybos paslapčių, nugalėti scenos baimę, kurti savo vaidinamą personažą ir jį ne tik suvaidinti, bet ir nupiešti, dirbti komandoje. Per mokslo metus paruošė du spektakliukus, kuriuos parodė priešmokyklinės grupės vaikams ir pailgintos grupės mokiniams. Vaikai suvaidino pasakas: „Stebuklinga pirštinė“ ir „Ropė“.

2018-06-17 Skaityti plačiau

Lietuvos Vakarų krašto dainų šventė

„Smeltės“ progimnazijos chorai (vadovės R.Grybaitė ir A.Kontautienė) ir folklorinis ansamblis „Smeltužė“  (vadovė R.Milašienė ) 2018-06-10 dalyvavo Lietuvos Vakarų krašto dainų šventėje.

2018-06-13 Skaityti plačiau

Ekskursija į Šiaulius

Birželio 7d. 6a ir 6b klasių mokiniai kartu su klasių vadovėmis vyko į ekskursiją. Aplankė Kryžių kalną, pabuvojo šalia jo esančio Pranciškonų vienuolyno koplyčioje, pasigrožėjo Algirdo Dovydėno vitražais pranciškonų vienuolijos istorijos tema ir išraiškingu altoriumi.
Po to apsilankė Šiaulių universiteto bibliotekoje. Čia vaikai susipažino su įranga turintiems regėjimo sutrikimų, apžiūrėjo didžiausią Lietuvos knygą „Aukuras Salduvei“, Centų kambarį, skaityklas, dr. Jono Šliūpo archyvą ir jame saugomus unikalius dokumentus, knygas, daiktus.

2018-06-13 Skaityti plačiau

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)