Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Progimnazijos psichologė Erika Kuizinienė

2021-2022 m.m. konsultavimo valandos. 316 kab. (III aukštas).

Savaitės diena

Pradžia

Pietų pertrauka

Darbo pabaiga

Pirmadienis

1000

1200-1230

1430

Antradienis

1000

1200-1230

1600

Trečiadienis

1100

1200-1230

1530

Ketvirtadienis

1100

1200-1230

1530

Penktadienis

1100

1200-1230

1500

Konsultacijų laikas gali būti derinamas, atsižvelgiant į Jums patogų laiką. Į visus iškilusius klausimus atsakysiu Tamo žinute arba el. paštu: erika.kuiziniene@smeltes.lt.

Į psichologę galite kreiptis, kai jaučiate poreikį pasikalbėti apie įvairiose gyvenimo srityse kylančius sunkumus, išgyvenimus, savijautą, nuotaiką, rūpimais klausimais, kad galėtumėte geriau suprasti patį save ir sau padėti.

Pagalba mokiniui mokykloje teikiama, kai kreipiasi mokinys (savarankiškai), mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Mokykloje dirbančios psichologės veiklos sritys:

1.      konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas. Konsultacijos dažniausiai vyksta vieną kartą per savaitę. Konsultacijų skaičius priklauso nuo išsikelto tikslo, problemų pobūdžio. Gali būti taikoma:
 • smėlio terapija
 • dailės terapija
 • psichinių procesų (dėmesio, atminties ir kt.) lavinimo pratimai ir kt.
 • DIRFloortime terapija, žaidimų terapija
 • pokalbio terapija
 • kognityvinės elgesio terapijos principai
2.      įvertinimas: mokinio (vaiko) galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
3.      švietimas: mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
4.      psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.


 Mielas mokiny(-e), ateik pasikalbėti, jei:

 • esi labai nedrąsus/i, dažnai būni vienas/a;
 • labai greitai supyksti;
 • dažnai būna liūdna, verki, daug ko bijai;
 • dėl ko nors nerimauji ir jautiesi blogai;
 • staiga pablogėjo tavo įvertinimai/pažymiai pamokose;
 • nesutari su draugais, tėvais ar mokytojais;
 • nežinai, kaip elgtis sudėtingose situacijose;
 • apie sunkumus kalbėjai su tėvais, bet niekas nepasikeitė;
 • nežinai, kur mokytis baigus progimnaziją.
Jei reikia patarimo vakare namie, tai skambink į Vaikų liniją nemokamu telefonu tel. 116111.

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)