Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832


PSICHOLOGIŲ 2022-2023 M.M. KONTAKTINĖS (KONSULTAVIMO) DARBO VALANDOS


Savaitės diena

Psichologė Erika Kuizinienė

(210 kab. II aukštas)

 

Psichologė Laura Viršilaitė

(109 kab. I aukštas)

Pietų pertrauka

PIRMADIENIS

11⁰⁰-16⁰⁰

10⁰⁰-16⁰⁰

12⁰⁰-12³⁰

ANTRADIENIS

10⁰⁰-16⁰⁰

9⁰⁰-13⁰⁰

12⁰⁰-12³⁰

TREČIADIENIS

9⁰⁰-15⁰⁰

-

12⁰⁰-12³⁰

KETVIRTADIENIS

9⁰⁰-15⁰⁰

9⁰⁰-16⁰⁰

12⁰⁰-12³⁰

PENKTADIENIS

-         

9⁰⁰-15⁰⁰

12⁰⁰-12³⁰

Konsultacijų laikas gali būti derinamas, atsižvelgiant į Jums patogų laiką. Į visus iškilusius klausimus atsakysime Tamo žinute arba el. paštu:

erika.kuiziniene@smeltes.lt

laura.virsilaite@smeltes.lt

Į psichologes galite kreiptis, kai jaučiate poreikį pasikalbėti apie įvairiose gyvenimo srityse kylančius sunkumus, išgyvenimus, savijautą, nuotaiką, rūpimais klausimais, kad galėtumėte geriau suprasti patį save ir sau padėti.

Pagalba mokiniui mokykloje teikiama, kai kreipiasi mokinys (savarankiškai), mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Psichologinės veiklos sritys:

1. Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas. Konsultacijos dažniausiai vyksta vieną kartą per savaitę. Konsultacijų skaičius priklauso nuo išsikelto tikslo, problemų pobūdžio. Gali būti taikoma:

§  smėlio terapija

§  dailės terapija

§  psichinių procesų (dėmesio, atminties ir kt.) lavinimo pratimai ir kt.

§  DIRfloortime terapija, žaidimų terapija

§  pokalbio terapija

§  kognityvinės elgesio terapijos principai

2. Įvertinimas: mokinio (vaiko) galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;

 

3. Švietimas: mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

 

4.  Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Mielas mokiny(-e), ateik pasikalbėti, jei:

§  esi labai nedrąsus/i, dažnai būni vienas/a;

§  labai greitai supyksti;

§  dažnai būna liūdna, verki, daug ko bijai;

§  dėl ko nors nerimauji ir jautiesi blogai;

§  staiga pablogėjo tavo įvertinimai/pažymiai pamokose;

§  nesutari su draugais, tėvais ar mokytojais;

§  nežinai, kaip elgtis sudėtingose situacijose;

§  apie sunkumus kalbėjai su tėvais, bet niekas nepasikeitė;

§  nežinai, kur mokytis baigus progimnaziją.

Jei reikia patarimo vakare namie, tai skambink į Vaikų liniją nemokamu telefonu tel. 116111.