Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Darbuotojai

Raštinės vedėja

Vida Jurkšaitienė

El.paštas smeltesm@gmail.com

Tel. (8 46) 34 58 32


Personalo dokumentų koordinavimo specialistė

Jurgita Andrijauskienė

El.paštas smeltesm@gmail.com

Tel. (8 46) 34 58 32

 

Mokytojų kontaktus galite rasti elektroniniame TAMO dienyne.

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)