Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Priėmimo tvarka

Prašymai mokytis 2018–2019 mokslo metais 1 klasėse priimami nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val.

Prašymai į 2-8 kl. priimami nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val.

Priėmimas vykdomas remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintu 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-296 „Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“ nauja redakcija patvirtinta tarybos sprendimu 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T2-326.

Informuojame, kad patvirtintas Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas (2018-01-25 Nr. T2-12), kuriuo nustatoma galimybė prašymus registruotais laiškais mokykloms siųsti anksčiau nei nustatyta pirmoji prašymų priėmimo diena. Taip pat numatoma, kad pirmąją prašymų registravimo dieną mokyklose pirmiausia įregistruojami registruotu laišku atsiųsti prašymai, kurių išsiuntimo data (patvirtinta ant voko pašto antspaudu) yra ne vėlesnė ar ta pati kaip pirmoji prašymų priėmimo diena.

Jeigu asmenys renkasi priskirtas mokyklas, esančias arčiau gyvenamosios vietos, ir jose pateikta prašymų daugiau nei yra mokymosi vietų, vykdomi šie veiksmai:

· pirmumo teise priimami: 1) visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje ar netradicinio ugdymo klasėje, iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas; 2) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenantys našlaičiai, asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje, iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas;

· vykdomas motyvacijos vertinimas į netradicinio ugdymo klases;

· derinami tarp mokyklų prašymus įregistravusių asmenų sąrašai;

· organizuojama gyvenamųjų vietų patikra Mokinių registro, Savivaldybės centralizuotos vaikų priėmimo informacinės sistemos pagrindu ar apklausiant miesto ir kitų savivaldybių seniūnus bei seniūnaičius;

· prašoma pateikti papildomus dokumentus, įrodančius priimamų asmenų gyvenamąsias vietas (patalpų nuomos sutartis, pažyma iš registro apie įsigytą nekilnojamąjį turtą, mokėjimo kvitai už suteiktas komunalines ar kitas gyvenamųjų patalpų išlaikymo paslaugas, nekilnojamojo turto pirkimo dokumentai ir panašiai);

· esant poreikiui, lankomasi prašyme nurodytu adresu mokyklos vadovo rašytiniu pavedimu, prireikus pasitelkiant institucijų, dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje, atstovus Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu;

· asmenims siūlomos kitos tą pačią ugdymo programą vykdančios mokyklos, kuriose yra laisvų vietų, ir su šių mokyklų vadovais derinamas asmenų priėmimas;

Pasitvirtinus įtarimams dėl neteisingų duomenų apie gyvenamąsias vietas pateikimo, asmenys telefonu, elektroniniu paštu ar registruotu laišku informuojami, kad jų prašymai nebus tenkinami.


Progimnazijai priskirta aptarnavimo teritorija:
Alksnynės g., Dusetų g., Jurbarko g., Irklų g., Karlskronos g., Kintų g., Marių g., Nendrių g., Nevėžio g., Pietinė g., Reikjaviko g., Rusnės g., Smiltelės g. (lyginiai nuo Nr. 14 iki Minijos g.), Senoji Smiltelės g., I. Simonaitytės g. (lyginiai Nr. 10–34), Skirvytės g., Statybininkų pr. (nelyginiai, išskyrus Nr. 7A, 7B), Šešupės g., Taikos pr. (lyginiai Nr. 82–120C, nelyginiai Nr. 121–141C), Tinklų g., Upelio g., Vasaros g., Veliuonos g., Vilnelės g., Žardininkų g., Žūklės g.


Registracija į pirmas klases
Dokumentai priimami nuo 2018 m. vasario 19 d. 8.00 val.
Reikalingi dokumentai:
1. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
2. Tėvų prašymas.
Pasirašius su mokykla sutartį bus reikalinga:
1. Sveikatos pažyma.

Dėl priėmimo į 1-4 klases pasiteirauti galima:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Kantautienė tel.: 846345836.

Dėl priėmimo į 5-8 klases pasiteirauti galima:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Oželienė tel.: 846345836.

Reikalingi dokumentai į laisvas 5-8 kl.vietas:
1. Išsilavinimo pažymėjimas.
2. Pasiekimų pažyma arba aprašas.
3. Gimimo liudijimo kopija.
4. Sveikatos pažyma.
5. Tėvų prašymas

Raštinės darbo laikas:
I – V 8.00 – 16.00
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30
Telefonas pasiteiravimui: 846345832.
El. paštas smeltesm@gmail.com
Raštinės vedėja Vida Jurkšaitienė

Priėmimo į „Smeltės“ progimnaziją posėdžių data, laikas ir vieta:
2018 m. gegužės 31 d. 12 val., 213 kab.
2018 m. birželio 12 d. 12 val., 213 kab.
2018 m. birželio 15 d. 12 val., 213 kab.

Į pirmas klases buvo pateikta 136 prašymai. Priimtų 1 klasių mokinių sąrašas (.pdf)
Į penktas klases buvo pateikta 29 prašymai. Priimtų 5 klasių mokinių sąrašas (.pdf)
Laisvų vietų skaičius:
1–4 klasėse (2018-09-03) – 20
5-8 klasėse (2018-09-03) - 46

Aktualūs dokumentai:
Klasių ir mokinių skaičius savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais (.pdf)

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)