Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

DirektoriusPavaduotojai


Danutė Oželienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2010 metais suteikta I-oji vadybos

kvalifikacinė kategorija.

El.paštas d.ozeliene@gmail.com

Tel. (8 46) 34 58 36


Lina Kantautienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Laikinai eina direktoriaus pareigas.

El.paštas kantautiene@gmail.com

Tel. (8 46) 34 58 36


 

Alina Gabrėnienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio

ir bendriesiems reikalams

El.paštas alina.gabri@gmail.com

Tel. (8 46) 34 58 46

 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)