Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Skelbiame Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitą. Iki sausio 30 d. laukiame pastabų ir siūlymų dėl ataskaitos vertinimo. Siųsti progimnazijos el. paštu smeltesm@gmail.com

Arūno Matuzo 2019 metų veiklos ataskaita
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)