Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Gerb. ketvirtų klasių tėveliai.

Prašymai mokytis 2020-2021 m. m. prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti nuo šių metų kovo 5 d. 10 val.

Norint išvengti trukdžių kovo 5 d., atsiradusių dėl didelės sistemos apkrovos, rekomenduojame iš anksto užsiregistruoti priėmimo sistemoje, t. y., iki prašymo teikimo termino.

Norint iš anksto užsiregistruoti priėmimo sistemoje naudokitės šia nuoroda https://svietimas.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/02/isankstinis-uzsiregistravimas-priemimo-sistemoje.pdf

arba atlikite šiuos veiksmus:

1. Prisijunkite prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros, rinkitės „Priėmimas į mokyklas“.

2. Mano mokykla puslapyje aktyvuokite nuorodą „Teikti prašymą į mokyklas?“

3. Aktyvuokite nuorodą „Registracija“

Norint gauti priėmimo sistemos registracijos slaptažodį naudokitės skaidrėse pateiktomis instrukcijomis.

Kovo 5 d. teikiant prašymą priėmimo sistemoje reikės tik suvesti prisijungimo duomenis ir pradėti pildyti prašymą MANO MOKYKLA pasirinkus aktyvią nuorodą „Pildyti prašymą“ į 5 klases

Pildant prašymą:

1. Galite pasirinkti iki trijų mokyklų, kuriose norėtumėte, kad tęstų mokymąsi Jūsų vaikas. Viena iš pasirinktų mokyklų privalo būti pagal asmens gyvenamąją vietą priskirta mokykla. Priskirtas teritorijas galite pasitikinti nuorodoje https://svietimas.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/02/aptarnavimo-teritorijos-priskirtos-savivaldybes-mokykloms-2019-2020-mokslo-metu-priemimui.pdf

2. Atidžiai pildykite prioritetą nustatančius laukus

· Mokykla teritorinė +1 balas

· Asmenys tęsia mokymąsi toje pačioje m-kloje +1 balas (Būtinai užpildykite laukelį „Įstaiga, iš kurios atvykstama“)

· Spec. poreikiai teritorinėje m-kloje +1 balas

· Brolis/sesuo jau mokosi teritorinėje mokykloje +1 balas

· Gyvenate Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje +1 balas

Informuojame, kad į priskirtas mokyklas pagrindinio priėmimo metu pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas gali būti priimami asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos direktorius A. Matuzas

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)