Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Sveikiname ARNĄ VENĮ (8c), laimėjusį I vietą Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių dorinio ugdymo (etika) olimpiadoje. Olimpiada vyko 2020 kovo 5 d. Klaipėdos Vydūno gimnazijoje.
Šaunuolis! Linkime Jam sėkmės!

Etikos mokytoja Rima Lankelienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)