Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

„Lietuva – mano širdyje“

„Lietuva – mano širdyje“. Tokiu šūkiu mūsų progimnazijos bendruomenė pasitiko Kovo 11-ąją - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Mokiniai trispalvėse širdelėse rašė savo mintis, gražius žodžius, palinkėjimus. Šiomis širdelėmis papuoštas didelis Lietuvos žemėlapis ir kitos progimnazijos erdvės.
Kovo 10-tąją 1-4 klasių mokiniai pradėjo kolektyviniu Lietuvos himno giedojimu. Progimnazijos muziejuje vyko paroda „Laisvės keliu“. Mokiniams buvo pristatyti eksponatai, menantys II pasaulinio karo laikotarpį, surengta fotografijų paroda „ Klaipėda 1944 -1945m.“ Lankytojams buvo primintas sunkus Lietuvos kelias į Nepriklausomybę ir Laisvę, kurią turime saugoti visomis išgalėmis, nes dėl jos reikėjo sunkiai kovoti. Šią dieną mokiniai ir mokytojai atėjo apsirengę Lietuvos vėliavos spalvų rūbais. Visi buvo pakviesti suformuoti vėliavą ir kartu išreikšti meilę savo šaliai.
Mūsų – lietuvių – stiprybė vienybėje.
Gražių švenčių.

Mokytojos J.Čiūrienė, R.Lankelienė, I.Masaitienė
Mokytojas R.Sragauskas
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)