Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Būsimų pirmų klasių mokinių tėveliai!

Birželio 9 diena kviečiame į susirinkimą ,,Smeltės” progimnazijoje. Dėl karantino apribojimų susirinkimas bus organizuojamas dviem srautais. Tėveliai, kurių vaikų pavardės prasideda raidėmis A, B, C, Č, D, E, Ė, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, – kviečiami susitikti 17 val. Tėveliai, kurių vaikų pavardės prasideda raidėmis N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž – kviečiami susitikti 19 val. Dėl riboto dalyvių skaičiaus kviečiame tik vieną žmogų iš šeimos.
Susirinkimo metu susipažinsite su informacija apie ugdymo proceso organizavimą pirmoje klasėje, užpildysite prašymą dėl priėmimo į mokyklą, pasirinksite dorinio ugdymo dalyką (etiką, tikybą).
Susirinkime dalyvaus direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, būsimos pradinių klasių mokytojos. Dalyvavimas yra būtinas, nes spręsime keletą visiems svarbių klausimų.

Atvykstant į susirinkimą turėti priėmimui į pirmą klasę reikalingus užpildytus dokumentus:
  1. užpildytą ir pasirašytą prašymą,
  2. vaiko gimimo liudijimą (kopiją),
  3. jei vaikas turi specialiųjų poreikių – specialistų išvadų kopiją.

Muzikinių gebėjimų patikrinimas vyks:
birželio 17 d. 10 val. ir birželio 18 d. 18 val.

Visi pirmokai privalo nusifotografuoti elektroniniam moksleivio pažymėjimui gauti. Fotografavimai vyks birželio 17 d. 9.30 – 10.30 val. ir birželio 18 d. 17.30 – 18.30 val.

Telefonai pasiteiravimui: 846 345832 (mokyklos raštinė), 846345836 (direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

Susitinkame saugiai (su kaukėmis) mokyklos aktų salėje.
 
P.S. Į susirinkimą atvyksta tik vienas iš tėvų (rūpintojų, globėjų).


Mokyklos administracija
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)