Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Aštuntokų atsisveikinimo šventė

Prabėga metai greitai, nusineša dienas, išsaugo prisiminimus ir pražysta gražiausiais ir nuoširdžiausiais žodžiais.
Birželio 18-ąją dieną mūsų progimnazijoje aštuntokai atsisveikino su mokykla.
Linkime sėkmės mūsų aštuntokams naujose mokymo įstaigose ir lauksime apsilankant svečiuose. Gero ir sėkmingo kelio!

Aštuntokų auklėtojos
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)