Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Mokslo ir žinių diena

Ir vėl rugsėjis veržiasi pro langus,

Neša klasėn juoką ir žodžius.

Skambutis ...

„...din – di – lin...“ kviečia visus.

,,Smeltės” progimnazija laukia visų savo mokinių

Mokslo ir žinių diena rugsėjo 1 d.

9.30 val. 2 – 4 kl. mokiniams pirmoji mokslo metų pamoka (renkamės į nurodytas klases)

10 val. 5-6 kl. mokiniams pirmoji mokslo metų pamoka (renkamės į nurodytas klases)

1 klasės mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai į klases renkasi nuo 10.10 val. iki 10.15val. (renkamės į nurodytas klases)

10.20 val. 1 klasės mokiniams ir priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniams pirmoji mokslo metų pamoka

11.00 val. 7-8 kl. mokiniams pirmoji mokslo metų pamoka (renkamės į nurodytas klases)

SVARBU. Dėl COVID – 19 nepaprastosios padėties tėveliai dalyvauti pirmoje pamokoje negalės. 2-8 kl. tėvai palydi mokinius iki mokyklos ir laukia prie mokyklos. Priešmokyklinės grupės vaikų ir 1 kl. mokinių vienas iš tėvų palydi vaiką iki kabineto ir laukia prie mokyklos. Visi suaugę įeidami į mokyklą privalo dėvėti veido kaukę, dezinfekuotis rankas.

Prašome susipažinti:

Klasių kabinetų sąrašas

Atmintinė mokiniams


Progimnazijos administracija

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)