Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Jei pageidaujate, kad jūsų vaikas lankytų pailgintos dienos grupę nuo 13 val. iki 17 val kasdien prašome parašyti prašymą. Grupė pradės veikti nuo rugsėjo 7 d.

Prašymus parašyti bus galima rugsėjo 1-3 d. prie budėtojos nuo 10 val. iki 12 val.

Lankyti pailgintą dienos grupę gali visi norintys 1 kl. mokiniai ir socialinę paramą gaunančių šeimų 2-4 kl. mokiniai.

Grupė socialinę paramą gaunančioms šeimoms yra nemokama.

Administracija

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)