Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Mokinių darbų paroda „Mūsų širdies dalelė Mokytojams“

Kviečia augti dvasia ir protu,
Moko būti pačiu savimi,
Ji vis žadina laisvę žmonių,
Ji vis ten, kur vaikystė žavi.

Kas ji?

Mokytojo širdis

Pasaulinė mokytojų diena kasmet minima spalio 5 d. ir yra skirta pagerbti mokytojus. Pagal UNESCO, ši diena skirta pažymėti mokytojų indėlį į mokslą ir jo plėtrą. Tą dieną pasaulyje pedagogus pagerbia apie 100 valstybių.
2020 m. rugsėjo 28-spalio 2d. „Smeltės“ progimnazijos 5-8 klasių mokiniai, dėkodami mokytojams už jų nuoširdų darbą, kūrė nuotaikingas, popierines širdeles, jas puošė įdomiais ir spalvingais piešiniais bei prasmingais, mokytojų širdis suvirpinančiais žodžiais.

Dorinio ugdymo mokytojos Rima Lankelienė, Laima Iljinienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)