Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Dailės darbų paroda

2020 metais „Smeltės“progimnazijos mokinių kūrybos troškulys ir meilė meninei raiškai nustelbė į virtualią erdvę perkelto mokymosi nepatogumus. Jis davė daug puikių vaisių–nuoširdžių dailės kūrinėlių. Norėdami juos pristatyti, sudėjome į šią parodėlę.
Parodos peržiūra čia.

Dailės mokytoja Žaneta Slankauskienė
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)