Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Integruotas projektas (istorija/etika) „ Sausio 13-ajai - 30 ”

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena – mūsų tautai visuomet išliks nepaprastai dideliu laimėjimu prieš neteisingą Sovietų Sąjungos sistemą, nepajėgusią nugalėti minios žmonių, kuriuos tądien vienijo nepalaužiama drąsa, vienybė ir meilė Lietuvai. Net prabėgus 30-čiai metų 1991-ųjų sausio 13-osios dienos įvykius prisiminti vis dar skaudu, tačiau šiandien mes ne tik gedime žuvusiųjų Laisvės gynėjų, bet ir džiaugiamės tuo, ką jiems pavyko iškovoti. Rizikuodami savo gyvybėmis ir aukodami jas, žmonės gynė Lietuvos laisvę, todėl tik ja džiaugdamiesi, ją brangindami ir ją švęsdami geriausiai galime įprasminti jų aukas savo šaliai.
Laisvės gynėjų diena – tai ne tik gedulo diena, visų pirma, tai mūsų pasididžiavimo, mūsų kovos ir laisvės simbolis.
Mūsų mokyklos mokiniai labai jautriai išgyvena sausio 13-osios įvykius, todėl su didele pagarba ir meile savo mintis bei jausmus išreiškė piešiniuose, koliažuose.
Tariame Ačiū mūsų Laisvės gynėjams. Didžiuojamės, kad esame laisvi, gyvename nepriklausomoje valstybėje.

Istorijos mokytoja J. Čiūrienė
Etikos mokytoja R. Lankelienė
Istorijos mokytojas M. Janukonis
 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)