Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832
Susipažinkite su Klaipėdos misto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais dėl priėmimo į mokyklas 2021/2022 m.m.

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)