Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

6c klasės prevencinė veikla

Mokyklos psichologė ir psichologijos studentė vedė patyčių prevencijai skirtą klasės valandėlę "Kaip atpažinti patyčias".
Su 6c klasės mokiniais "Kovas - mėnuo be patyčių" prevencijai turėjome užsiėmimą klasės valandėlės metu " Skundimas ar pagalbos prašymas".
Antri metai vykdome "Lios Quest" paauglystės programą. Gvildename prevencines temas. "Žalingi įpročiai - alkoholis, rūkymas, narkotikai ir jų sukeliamos problemos".

6c klasės auklėtoja Renata Grigaitienė


 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)