Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

Tarptautinis virtualus projektas “Linkėjimai Lietuvai”

3a klasės bendruomenė vasario – kovo mėnesiais dalyvavo tarptautiniame virtualiame projekte „Linkėjimai Lietuvai“, kuris buvo skirtas Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo ir Kovo 11-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienoms paminėti.
Projekto tikslas - padėti atsiskleisti talentingiems ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo amžiaus vaikams meno srityse, kad vaikai ugdytųsi ir puoselėtų meninio žodžio suvokimą, atmintį, saviraišką. Projekto metu atsiskleidė vaikų kūrybiškumas, originalumas, buvo ugdomas tautinis ir pilietinis sąmoningumas, patriotiniai jausmai tėvynei.
Ačiū visiems mokiniams ir mamytėms R.Adomaitienei bei E.Dilienei už iniciatyvą bei pagalbą dalyvaujant šiame projekte.

Mokytoja R.Bučmienė

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)