Klaipėdos „Smeltės” progimnazija smeltesm@gmail.com Tel. (8-46) 345832

„Vilties žiedai“

Nuo kovo 1d.iki balandžio 26d. Klaipėdos miesto ugdymo įstaigos dalyvavo projekte „Vilties žiedai“. Jį organizavo Klaipėdos miesto dorinio ugdymo mokytojų metodinė taryba, VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras, Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas.
Projekto dalyviai galėjo plėtoti savo meninius sugebėjimus kurdami gėlių žiedus, laisvai pasirinkdami atlikimo techniką ir priemones. Buvo kuriami viltį nešantys gėlių žiedai, rašomi prasmingi, viltingi žodžiai. Kiekvienas kuriantysis galėjo susimąstyti apie gyvenimo trapumą, apie vilties reikšmę kiekvieno žmogaus gyvenime, apie vilties vietą pasaulyje, išgyvenančiame pandemiją. Kūrybiniai darbai bus dalinami ligoniams, medikams, seneliams – visiems, kuriems šiuo metu labiausiai reikia vilties, ramybės ir dvasinio palaikymo.
Projekte „Vilties žiedai“ dalyvavo ir būrelis mūsų progimnazijos bendruomenės narių. Pasidžiaukime jų nuoširdžiais darbeliais.

„Ten, kur žydi gėlės, ten visada yra ir viltis“.

(Lady Bird Johnson)

L.Iljinienė, R.Petrulienė, R.Visockaitė

 
 

Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. (Liaudies išmintis)